Styret og ledelse

Hvem er vi?

Stiftelsen er stolt av sitt engasjerte styre, ledergruppe, engasjerte ansatte og aktive Brukerutvalg, som arbeider aktivt for å gi våre pasienter en målrettet og god behandling!

Ledergruppen

Lillanna Lindemann Engzelius

Administrerende direktør

Rolf Sagen

Leder for Administrasjon og drift

Mirela Njegic

Leder klinikk og kvalitet          

Christian Fuchs

Leder servicetjenester           

Øivind Dyrhaug

Medisinskfaglig ansvarlig lege

Vibeke Fische

Teamleder Team Blå              

Anne Kiær

Teamleder Team Grønn        

Brede Ørjaseter

Teamleder inntak og resepsjon

Styret

Jostein Blikås

Styreleder

Marianne Wahlstrøm

Nestleder

Anne Kjersti Befring

Styremedlem

Pål Johan Vanberg

Styremedlem

Bente Holt Håkonsen

Styremedlem

Kjell Kalland

Styremedlem

Kristiane J. Kaardal

Ansattevalgt styremedlem

Didrik Bell

Ansattevalgt styremedlem

Solveig Langrud Sletten

Observatør fra brukerrådet

Lina Helle Næss

Ansattvalg styremedlem (Vara)