Inntakskriterier

Vurderinger for inntak

Å søke rehabilitering ved Godthaab Helse og Rehabilitering innebærer at pasientene har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dette sikrer at pasientene får best mulig nytte av rehabiliteringsoppholdet og samfunnets ressurser benyttes mest mulig effektivt.

Pasientens behov:

Pasienter som søkes til tverrfaglig spesialisert rehabilitering er i behov av tjenester fra flere ulike fagpersoner.

I søknaden er det derfor relevant med en kort beskrivelse av pasientens sammensatte behov og forventet helsegevinst.  

Vi forstår at hvert tilfelle er unikt, og vi vurderer hver henvisning individuelt. Dersom du som henviser eller pasient er usikker på om man oppfyller inntakskriteriene eller har spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss for en nærmere vurdering. Vi er her for å hjelpe pasienten! .

Kontakt oss