Priser for opphold

Egenandel/frikort

Egenandelen for oppholdet er kr 163 pr. døgn/dag, og dette går inn under Frikortordningen for helsetjenester. Fra 1. januar 2024 er egenandelstaket på kr 3165. Frikortet kommer automatisk pr. post innen tre uker etter at man har betalt beløpet som gir rett til frikort. Har man betalt for mye, blir dette automatisk tilbakebetalt.

Mer informasjon om Frikort: se helsenorge.no/frikort eller ring Helfo på tlf.: 23 32 70 00.

Pasienter som allerede har Frikort for inneværende år, skal ikke betale egenandel. Det samme gjelder hvis man har dokumentasjon på yrkesskade.

Oppholdet inkluderer:

Oppholdet inkluderer

 • Enkeltrom med WC og dusj

 • Helpensjon 4 måltider pr. dag. Varm lunch og middag.

 • Behandlinger/konsultasjoner

 • Trening og fysioterapi

 • Terapibasseng

 • Undervisning

 • Pasientklokke (alarmsignal)

 • Kursmateriell (trykket)

 • Fri tilgang badstue*(avklares med lege)

 • Fri bruk av utstyr til innendørs- og utendørsaktiviteter

 • Gratis utlån av hjelpemidler

Service- og tjenestegebyr:

Egenfinansiert rehabilitering

Har du valgt å finansiere oppholdet ditt selv, er prisen kr 3200 per døgn og inkluderer de samme tjenester som et opphold gjennom det offentlige.

Hotellopphold for pårørende

Enkeltrom med frokost: kr 1200 per døgn.
Enkeltrom med helpensjon: kr 1800 per døgn.

Dobbeltrom (pasient og pårørende) med frokost: kr 1000 per døgn/pers.
Dobbeltrom (pasient og pårørende) med helpensjon:  kr 1600 per døgn/pers.

Dersom du har et dokumentert behov for ledsager (f.eks. om du er synshemmet), bor ledsageren gratis under oppholdet.

Betaling

Betaling for oppholdet gjøres i resepsjonen med bankkort (Visa/Mastercard). Betalingen må gjøres i resepsjonens åpningstider. Alternativt kan vi sende faktura (fakturagebyr påløper). Det er dessverre ikke mulighet for å ta ut kontanter hos oss.