Godthaab Helse og Rehabilitering

Mot bedre helse og livsglede

Hvem er vi?

Godthaab er en stiftelse som ble etablert i 1918 og åpnet sine dører 29. mars 1925 som landets første rekonvalesenthjem.

Godthaab Helse og Rehabilitering tilbyr i dag tverrfaglig, spesialisert rehabilitering gjennom en avtale med Helse Sør-Øst. Våre pasienter tilbys tverrfaglig bistand til egen rehabiliteringsprosess, der mål og tiltak utvikles i nært samarbeid mellom pasient og behandler.

Målet med rehabiliteringsoppholdet er å bidra til bedret funksjon og dermed bedret evne til å mestre dagliglivet og bedret livskvalitet. Godthaab ønsker også heve pasientens kunnskapsnivå om hvordan man selv kan påvirke sin helse positivt.

Bilder fra Godthaab