Utviklingsprosjektet

Et skritt mot fremtiden

Godthaab har utviklet et spennende og fremtidsrettet prosjekt. Prosjektet skal sikre bygningsmessig rehabilitering av eiendomsmassen, utvidelser og nye tilbud. Utviklingen skal bidra til en økonomisk bærekraftig fremtid for Godthaab

Kontakt oss

Arbeidet så langt

Siden årsskiftet 2020/2021 har vi arbeidet intensivt med å få eiendommen regulert. Selv om vi har møtt utfordringer underveis, har vi nådd betydelige milepæler. Det er med stolthet vi anerkjenner den politiske støtten vårt planforslag har fått, noe som understreker Godthaabs viktige rolle for enkeltpersoner og samfunnet. En spesiell takk går til Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet for deres støtte og bidrag til å sikre vår fortsatte drift.

Veien videre

Vi ser med entusiasme frem til fortsettelsen av dette prosjektet. Mer informasjon om salgsstart, tjenester og tilbud vil bli kunngjort så snart vi har avklaringer angående innsigelsen fra statsforvalteren. Følg med for spennende oppdateringer om hvordan Godthaab utvikler seg mot en enda lysere fremtid!