Tjenestetilbud

Forsikring og egenfinansiert opphold

For hvem?

Godthaab Helse og Rehabilitering tilbyr rehabilitering for de med privat eller arbeidsgiver-forsikring. Vårt tilbud er spesielt rettet mot de som trenger rehabilitering etter operasjon, skade eller sykdom, og som ikke får dette dekket av det offentlige eller står overfor lange ventetider.

Vi samarbeider tett med flere forsikringsselskaper for å tilrettelegge et skreddersydd rehabiliteringsløp. Vårt tverrfaglige team, bestående av diverse helseeksperter, sikrer at ditt forsikringsdekkede opphold blir så effektivt og komfortabelt som mulig, med målrettet oppfølging og behandling.

Vårt rehabiliteringstilbud er tilgjengelig for både akutte og langsiktige behov, og inkluderer pasienter som trenger direkte overføring fra sykehus. Vi tilpasser rehabiliteringsplaner for å møte kravene til ditt forsikringsselskap, og sikrer at du får den nødvendige støtten, enten det gjelder fysiske tilstander, hjertesykdommer (NYHA klasse II og III), eller tilleggsutfordringer innen rus og psykiatri.

Målet med oppholdet

Vårt primære mål er å styrke din funksjons- og mestringsevne, slik at du kan leve et aktivt og selvstendig liv, enten det er i arbeidslivet eller utenfor. Ved Godthaab fokuserer vi på en helhetlig rehabilitering tilpasset dine individuelle behov og mål.

Innhold og organisering

Vårt tverrfaglige team, bestående av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, ernæringsfysiologer, helseveiledere og psykologer, tilbyr en kombinasjon av individuell behandling og gruppeaktiviteter. Vi vektlegger også undervisning om kosthold, mestringsstrategier, og rettigheter relatert til sykdom og uførhet. Din aktive deltagelse er nøkkelen til å nå dine rehabiliteringsmål.

Varighet

Vårt tilbud kan tilpasses som både dag- og døgnopphold, avhengig av dine behov og forsikringens dekningsvilkår.

Døgnopphold:
Varighet på 2 uker (vi anbefaler minst 14 døgn eller tilsvarende antall dagkonsultasjoner.)

Dagopphold:
Varighet og hyppighet tilpasses individuelt.