Jobbe hos oss

Bli en del av et dedikert team

Ved Godthaab Rehabiliteringssenter er vi spesialister som er brennende engasjert i tverrfaglig rehabilitering, som ivaretar det helhetlige behovet hos pasienten. I samarbeid med pasientene tilrettelegger vi for et individuelt tilpasset opptreningsprogram. Vi bidrar med kunnskapsoverføring og sosial støtte for å gi våre pasienter størst mulig helsegevinst av oppholdet. Vi skal også bidra til at våre pasienter forebygger fremtidige helseproblemer. Vi er stolte av våre helhetlige, tilgjengelige og fleksible treningsprogrammer, som vi mener er viktige for å sikre varige endringer og forbedret helse.

Som ansatt hos oss vil du være en del av et tverrfaglig team, bestående av mange forskjellige yrkesprofesjoner , ( lege, sykepleier , fysioterapeut eller idrettspedagog, samt både psykolog, helseveileder, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog). Vi jobber tett sammen med og for pasienten for å oppnå best mulig funksjon, trygghet, gi kunnskap og hjelpe pasientene å mestre sin nye hverdag.

Vi er en privat, ideell stiftelse med en avtale med Helse Sør-Øst. Vi tilbyr både intensiv rehabilitering ved at pasientene bor hos oss, eller en mer fleksibel tilnærming ved at pasientene pendler hit 2-3 dager i uken over 6-8 uker.

Hvis du er lidenskapelig opptatt av å gjøre en forskjell og ønsker å være en del av et team som er dedikert til å forbedre livene til våre pasienter, vil vi gjerne høre fra deg.

Godthaabs kjerneverdier

På Godthaab Helse og Rehabilitering jobber vi kontinuerlig og systematisk med implementeringen av våre kjerneverdier.

Ikon - Handtrykk

Respekt

Respekt

 • Vi er vennlige, åpne og viser toleranse for pasienters og ansattes ulikheter.

 • Vi viser medfølelse for pasienters sårbare situasjon og deres utfordringer.

 • Vi omtaler kollegaer og pasienter på en ikke dømmende og real måte.

Ikon - Hender holder hjerte

Tillit

Tillit

 • Vi er ærlige og redelige med pasienter og kolleger (integritet).

 • Vi har tiltro til hverandres kompetanse (evne) og at den enkelte ønsker pasientenes beste (velvilje).

 • På basis av faglig dyktighet og integritet ønsker vi å skape gode relasjoner til våre pasienter og kolleger.

Ikon - medalje

Profesjonalitet

Profesjonalitet

 • Arbeidet vårt baseres på etablert kunnskap som vi deler og utvikler videre.

 • Vi er opptatt av kvalitet i alle arbeidsprosesser og utvikler felles forståelse av hva som er gode løsninger.

 • Vi kjenner vår egen kompetanse og begrensninger.

Ikon - gruppe med idè

Engasjement

Engasjement

 • Vi har en indre motivasjon som synliggjøres gjennom initiativ og nysgjerrighet. Vi gir det lille ekstra.

 • Vi fokuserer på muligheter til tross for begrensninger og tar ekstra ansvar i krevende perioder og situasjoner.

 • Vi bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø gjennom å gi ros, veiledning og konstruktiv kritikk.