Senfølger etter covid-19: Hvor står vi i 2023?

Et betydelig antall rammes av senfølger etter covid-19 (long covid/post covid), og det er beskrevet rundt 200 ulik symptomer knyttet til senfølger. De kan variere fra plagsomme til lammende symptomer, skade ulike organsystemer, de kan komme og gå og man har økt risiko for tilbakefall. De øker samtidig risiko for eksisterende helseproblemer og trigge nye, inkludert hjerte-/ og karsykdommer og type-2 diabetes.

Det er beskrevet flere ulike teorier til hva som forårsaker et omfattende spekter av symptomer lenge etter at den tidlige covid-19 infeksjonen er ryddet opp. Sannsynligvis omfatter det ikke en spesifikk årsak men en kombinasjon av pågående inflammasjon, autoimmunitet og immun dysregulering. Mange eksperter mener at det forårsakes av en kombinasjon av ulike biologiske prosesser - inkludert at viruset henger rundt i kroppen til de som rammes, betennelse, autoimmunitet, små blodpropper, immunsystemproblemer og til og med reaktivering av sovende virus som Epstein-Barr-viruset. Det er ulike symptomer ved senfølger etter covid-19, og det kan bety at man ikke nødvendigvis kan sette en forklaring eller årsaksmekanisme bak. Det betyr også at vi sannsynligvis ikke kan samle det til en enkelt tilstand, eller at det finnes en behandling eller vei til tilfriskning av plagene. Sannsynligvis omfatter dette en noe heterogen gruppe.

 

Flere studier har vist at viruset, eller fragmenter av dette, kan finnes i ulike organer lenge etter infeksjonen. Det inkluderer både nyrer, hjernen, hjertet og mage-/tarm systemet. Man forsker da på om viral persistens driver immundysregulering og dermed også gir ulike symptomer. Om dette er riktig kan det være grunn til bekymring knyttet til gjentatte infeksjoner, da alle former for inflammasjon kan da føre til symptomforverring. Men, inflammasjon alene forklarer ikke problemet. Man har forsøkt å gi disse pasientene høyde doser med anti-inflammatoriske medisiner (NSAIDs), og det ga ikke ønsket effekt. Man mistenker nemlig også en form for autoimmunitet, men det er for tidlig å prøve ut medisiner som brukes ved andre autoimmune tilstander som RA, lupus og T1 DM. Flere studier indikerer også at en problematisk immunrespons kan forklare hvorfor symptomer opprettholdes hos noen. En ledende forsker og professor ved Mount Sinai University sier at senfølger etter covid-19 ikke er som en akutt infeksjon, men mer som andre komplekse kroniske sykdommer det tidligere har tatt tiår å forstå, som hjertesykdom, psykiske lidelser og revmatologiske sykdommer. Problemer med mikropropper har også blitt lansert som årsaksforklaring. Forskere har funnet spor etter små mikropropper, som ikke er målbare ved vanlige patologitester, og at disse proppene kutter av oksygentilførsel til ulikt vev ved å blokkere de bittesmå kapillærene i kroppen.

 

Forskere fokuserer også på å finne målbare biomarkører slik at man lettere både kan diagnostisere pasienter med senfølger etter covid-19, men også peke på riktig og individuell behandling. Med dette  vil man lettere kunne forstå den komplekse biologien ved en senfølgetilstand. Til tross for at det har blitt viet store ressurser til forskning på senfølger etter covid-19, så anses dette for å være en tidlig fase i å kunne forstå og det er mange utfordringer. Man ser allerede at ulik forskning er allerede i konflikt med hverandre, så det vil bli en lang reise i å kunne forstå hva som skjer med personer med senfølger etter covid-19. Utfordringen er at det er svært mange som sliter, det haster og det globale omfanget  gjør at det bør vektlegges å både hjelpe disse pasientene og mer forskning bør prioriteres!

 

Egil Andre Bjørgen

MSc Idrettsmedisin

Godthaab Helse og Rehabilitering

 

Referanser:

1.       https://covid19.nih.gov/covid-19-topics/long-covid#what-is-long-covid?-1

2.       https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext

3.       https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2

4.       https://www.nature.com/articles/s41591-022-02107-4

0
Feed